KOMPLET SLOVAKIA s.r.o.


Ponúkame služby v oblasti:

• Plyn
    - Výroba a predaj STL a NTL plynových skryniek. Viac ...
    - Dodávka a montáž NTL (nízkotlakových) a STL (stredotlakových) rozvodov plynu a technických
      zariadení do 500 kW.
    - Odborné prehliadky (revízne správy) plynových zariadení

• Kúrenie
    - Dodávka a montáž podlahového a klasického kúrenia od všetkých značkových výrobcov
    - Dodávka a montáž solárnych zariadení
    - Dodávka a montáž (rekonštrukcie) kotolní do 500 kW
    - Odborné prehliadky (revízne správy) tlakových zariadení

• Chladenie
    - Dodávka a montáž klimatizačných zariadení

• Voda a kanalizácia
    - Dodávka a montáž rozvodov vody a kanalizácie od všetkých značkových výrobcov,
    - Dodávka a montáž sanity a sanitárnych zariadení


© 2011 Jozef Lády ml. | KOMPLET SLOVAKIA s.r.o.